Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1295/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

OSK 1246/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania

II OZ 814/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

OSK 1595/04 - Wyrok NSA z 2005-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

OZ 1478/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego