Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1388/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) w przedmiocie stwierdze...

II OSK 1295/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

II OZ 1206/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

OSK 1246/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

II OZ 814/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

OZ 1478/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego