Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 632/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonych obowiązków

II SA/Łd 857/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-04-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę zespołu garażowego

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania

OSK 1595/04 - Wyrok NSA z 2005-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych