Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II OSK 632/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonych obowiązków

II OSK 1295/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

II OZ 1206/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 814/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

OZ 1478/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego