Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania uposażenia zasadniczego

I OSK 1694/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o wyznaczeniu na stanowisko służbowe