Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie obiektu lub jego części, wykonanie określonych robót budowlanych X

II OSK 632/05 - Wyrok NSA z 2006-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonych obowiązków

II OSK 1295/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

II OZ 1206/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania