Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 292/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uchylenia decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w całości i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

OSK 1048/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zajęcia pasa drogowego