Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA 2637-2638/02 - Wyrok NSA z 2003-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie wyboru przewodniczącego rady gminy i zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu gminy