Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Bd 63/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wyznaczenia radcy prawnego

III SA/Lu 492/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego

III PO 14/04 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2006-02-16

1. Na warunkach przewidzianych w art. 95 par. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm., powoływanej dalej jako 'ustawa reformująca sądownictwo administracyjne' lub 'ustawa'/ Prezes NSA może delegować sędziego NSA /a więc tego, o którym mowa w art. 93 ustawy/ do pełnienia obowi...