Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VI SAB/Wa 235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

VI SAB/Wa 16/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis na listę adwokatów

VI SAB/Wa 104/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II GSK 622/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II GSK 151/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie odebrania ślubowania

IV SAB/Wr 368/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby

II GSK 105/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w odebraniu ślubowania

II GSK 255/17 - Wyrok NSA z 2017-04-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie bezczynność organu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

VI SAB/Wa 7/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika