Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D., w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zgromadzenia, , , stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji;, zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącego H. K. kwotę 440,00 (słownie: czterysta czterdzieści) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania, sądowego;, ,

II SA/Bd 242/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego