Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Północ o sprzedaży lokalu mieszkalnego