Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I ONP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie niezałatwienia skargi

I ONP 18/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego