Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 472/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-04

skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Gminy Z. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale socjalne.