Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1398/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-06-18

Jeżeli przedmiotem importu był pojazd w stanie rozmontowanym, to stosownie do obowiązującej taryfy celnej należy zastosować stawki przewidziane dla kompletnego pojazdu, a nie dla części samochodowych, i to niezależnie od tego, ilu importerów dokonywało sprowadzenia tego towaru.

SA/Bk 416/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-03-26

Wszelkie 'autokorekty' czy 'poprawianie' zapisów w ewidencji księgowej możliwe są bez ujemnych skutków dla podatnika do czasu rozpoczęcia kontroli.

SA/Bk 1081/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-09

Nie można podzielić stanowiska organu odwoławczego, że przygotowywanie przez pełnomocnika podatnika - adwokata, odwołania w ostatnim dniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia miałoby wskazywać, że nie liczył się on z ryzykiem ewentualnego uchybienia terminu.~Skoro przedstawione dowody niezdolności do pracy nie zostały zakwestionowane przez orzekający organ odwoławczy, to oczywistym jest, że nie można odwołującemu się pełnomocnikowi odmówić uznania, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego wi...

SA/Bk 1449/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-19

skargę w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za lipiec 1997 r.

SA/Bk 1080/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-24

skargę w przedmiocie niewykonanego zobowiązania podatkowego.

SA/Bk 319/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-02

Organy podatkowe władne są w ramach prowadzonego postępowania w sprawie podatku VAT dokonywać ustaleń dotyczących kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

SA/Bk 258/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-04-02

Podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego jedynie o część kwoty podatku naliczonego.

SA/Bk 70/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-08-06

Skarga w przedmiocie ustalenia odszkodowania na rzecz Wspólnoty Gruntowej 'Ł.' za nieruchomości wydzielone na poszerzenie ulic w Ł.
1   Następne >   +2   +5   7