Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 493/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-07-02

skargę w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez skarżący Zakład prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku.

SA/Bk 868/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-19

Skarga Elżbiety i Bogdana L, Anny i Zbigniewa Ś. Krystyny i Stanisława D. oraz Lucyny i Mariusza D. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję a także