Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 956/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec zgłoszenia zmiany budowy

II SA/Kr 491/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania postanowienia o dopuszczeniu usytuowania obiektu przy granicy

II SA/Kr 1596/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 331/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II SA/Kr 337/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Kr 619/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek w N.-S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1998 r.

II SA/Kr 3155/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Kr 3351/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy nakazania likwidacji przewodów wentylacyjnych

II SA/Kr 1198/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1489/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zabudowy tarasu
1   Następne >   +2   +5   7