Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1534/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-11

skarg Danuty W. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zameldowania

I SA/Lu 587/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług

II SA/Lu 440/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1199/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w L. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I SA/Lu 927/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. - Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

II SA/Lu 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-02-19

skarg Sławomira K., Krzysztofa K. oraz Ryszarda K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 759/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-22

skarg Zbigniewa M. i Józefa J. na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania opracowania projektu budowlanego

I SA/Lu 543/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. - Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 1998 r. do sierpnia 1999 r.

I SA/Lu 106/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Lu 1176/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1999 r.
1   Następne >   +2   +5   11