Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie wymiaru należności celnych

SA/Rz 496/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej