Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1635/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

SA/Rz 2186/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-05-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy J. Nr XXXIll73 /98 w sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu

SA/Rz 122/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-02-16

skargę w przedmiocie niewłaściwej wyceny oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

SA/Rz 771/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-04

Skarga (...) na uchwały Rady Miejskiej w B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Miasta do stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

SA/Rz 1508/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S.-M. w przedmiocie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

SA/Rz 1346/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

SA/Rz 1736/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

SA/Rz 218/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zmiany stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
1   Następne >   2