Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 2945/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego