Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 2544/98 - Wyrok NSA z 2001-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SA 2103/00 - Wyrok NSA z 2001-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie opłaty za wprowadzenie do obrotu wyrobu bez wymaganego znaku bezpieczeństwa

III SA 3401/99 - Wyrok NSA z 2001-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie uchylenia terminu do wniesienia odwołania

V SA 3368/00 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SA 1075/01 - Wyrok NSA z 2001-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Minister Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienie ze służby więziennej

IV SA 921/99 - Wyrok NSA z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji;

III SA 502/00 - Wyrok NSA z 2001-05-16

skarg 'M.' Spółki z o.o. na decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług oraz odsetek za zwłokę

III SA 2486/99 - Wyrok NSA z 2001-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku importowego i podatku od towarów i usług

III SA 3384/99 - Wyrok NSA z 2001-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 2456/00 - Wyrok NSA z 2001-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję (...) SKO w R. (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   73