Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 819/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 269/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi A. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w A. na informację Zarządu Województwa [...] nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej

II GSK 2727/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 992/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi C. R. S.-E. w S. M. na informację Zarządu Województwa K.-P. , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 400/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. oraz R. W. od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GSK 322/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Ł. w przedmiocie informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej

II GSK 219/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich po wznowieniu postępowania

II GSK 220/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej po wznowieniu postępowania

II GSK 422/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. w przedmiocie przyznania płatności na zalesianie
1   Następne >   +2   +5   +10   100