Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 1858/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2554/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 1605/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2846/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2109/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2290/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Augustów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II OSK 2527/12 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2999/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 674/12 - Wyrok NSA z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie.

II OSK 1063/11 - Wyrok NSA z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   10