Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 72/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy ustalenia pisowni nazwiska w aktach stanu cywilnego

II OSK 1467/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa

II OSK 334/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

II OSK 70/12 - Wyrok NSA z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy sprostowania aktu małżeństwa

II OSK 71/12 - Wyrok NSA z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy sprostowania aktu urodzenia

II OSK 475/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wpisania w akcie urodzenia przypisku o zawarciu cywilnego związku partnerskiego

II OSK 2174/10 - Wyrok NSA z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wpisania aktu małżeństwa

II OSK 2601/12 - Wyrok NSA z 2014-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wpisu do polskiej księgi urodzeń

II OZ 865/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi S. B.

II OSK 615/14 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy odtworzenia aktu urodzenia
1   Następne >   +2   6