Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 367/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wyznaczenia superarbitra Komisji Prawa Autorskiego

II FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998

II OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 883/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 726/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie zatwierdzenia tabel stawek wynagrodzeń

II OSK 1293/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń

FSK 2540/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 1999 roku

II FSK 1550/09 - Wyrok NSA z 2011-01-14

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń autorskich

II OSK 1006/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zwrotu zażalenia
1   Następne >   3