Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I OSK 2293/11 - Wyrok NSA z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

I OSK 891/06 - Wyrok NSA z 2007-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy zwiększenia wysokości zasiłku przedemerytalnego

I OSK 744/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku

I OSK 883/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwrotu nienależenie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 900/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

I OSK 67/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odstąpienia od uchylenia decyzji

I OSK 1929/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 1607/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku

I OSK 882/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 835/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie prawa do zasiłku przedemerytalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   49