Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

II OSK 1659/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej

II OSK 1464/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 999/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OZ 1111/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OSK 1126/05 - Wyrok NSA z 2006-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddalono skargę kasacyjną

II OSK 1752/13 - Wyrok NSA z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OSK 749/06 - Wyrok NSA z 2007-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń bojową oraz broń palną gazową

II OSK 1559/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, gazową, myśliwską i sportową

II OSK 1358/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   +10   62