Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 516/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1279/05 - Wyrok NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przyjęcia oświadczenia woli o nabyciu obywatelstwa polskiego

II OSK 1475/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1182/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 983/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1036/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas określony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1581/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

II OSK 1776/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 625/13 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
1   Następne >   +2   +5   +10   49