Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

I FZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r. i 2009 r.

II OZ 563/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na pkt I. postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II GSK 2990/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty komorniczej

II OZ 536/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 972/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OZ 834/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu nr XLIX/526/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe - Zimnodół

II OZ 753/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w M. Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 735/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 2 marca 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 16/16 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia A. z siedzibą w B. do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom z 26 czerwca 2012 r. Nr XV/113/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   32