Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 267/14 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1829/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 3176/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1174/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem

I OSK 2662/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prokuratura Rejonowego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i

I OZ 317/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1595/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1596/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 646/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Krakowie w sprawie ze skargi E.Ż. na bezczynność Burmistrza Miasta R. - Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100