Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

I OZ 1153/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Kielcach nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II GSK 2087/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 2113/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 500/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GZ 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II GSK 1089/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II GSK 902/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II OSK 186/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II GSK 931/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100