Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 361/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1718/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy działalności apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1052/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie świadczeń opieki zdrowotnej

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń, marzec i kwiecień 2001 r.

II GSK 162/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 163/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II FSK 386/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   50