Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OZ 338/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 771/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1069/05 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1072/05 - Wyrok NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 567/06 - Wyrok NSA z 2007-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1244/05 - Wyrok NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II OSK 376/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1435/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II OSK 1350/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   79