Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości

II GSK 627/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

II GSK 2081/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2106/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

II GSK 2117/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 1239/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej

II GSK 1146/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II GSK 1248/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu dotacji
1   Następne >   +2   +5   +10   65