Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I OSK 176/05 - Wyrok NSA z 2005-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na zorganizowanie i prowadzenie zbiórki publicznej

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2006 r.

I OSK 2613/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

I OSK 287/06 - Wyrok NSA z 2007-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej

II GSK 101/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

FSK 188/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 471/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r.

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowa w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 r.

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

Skargi kasacyjne Władysława M. oraz Fundacji Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności de...

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

skargę kasacyjną Fundacji Gimnazjum Żeńskiego im. W.P.S. od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego gruntu warszawskiego.
1   Następne >   2