Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OW 163/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. T. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie nr [...] stwierdzającej, że gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha, położone we wsi P., gmina Gietrzwałd, oznaczone jako działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[......

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. O. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa należącego ...

I OSK 608/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

I OSK 753/06 - Wyrok NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 1549/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II OSK 1646/13 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych

I OSK 1607/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości

I OSK 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 835/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosków W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne
1   Następne >   +2   +5   +10   58