Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 849/11 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

OSK 1147/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy nabycia prawa własności nieruchomości

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 554/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OZ 1139/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 829/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] ([...]) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 164/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 615/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1076/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 433/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Bogusławę B. prawa własności nieruchomości położonej w S. przy ul. K. 9
1   Następne >   +2   +5   +10   42