Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I OSK 2643/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P.G. na bezczynność Powiatu [..] w przedmiocie udzielenia informacji prasowej

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I OSK 825/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w [..] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji prasowej

I OSK 1033/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika '[...]' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji prasowej

I OSK 589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P.G. - redaktora naczelnego dziennika '[..]' na odmowę udzielenia informacji prasowej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie 1.

I OSK 1009/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi P.G. - redaktora naczelnego Dziennika '[..]' na odmowę udzielenia przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informacji prasowej 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie; 2. zasądz...

I OSK 1472/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 800/15 - Wyrok NSA z 2016-02-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 2091/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. na odmowę Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji prasowej

I OSK 2069/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi P. na odmowę Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji prasowej
1   Następne >   2