Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

I OSK 1621/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 401/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 448/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 3/11 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prokuratora Generalnego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

I OSK 410/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej

I OSK 622/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Z. M. na pismo Prezydenta Miasta Nowa Sól w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1550/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] listopada 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 941/11 - Wyrok NSA z 2011-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 42/11 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 2057/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2