Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

OSK 826/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. - Inspektorat w P. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 271/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

I OSK 325/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie stwierdzenia pracy w godzinach nadliczbowych

I OSK 873/05 - Wyrok NSA z 2006-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie w przedmiocie wypłaty świadczeń pracowniczych

I OSK 263/06 - Wyrok NSA z 2006-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zapewnienia wykonywania służby BHP w zakładzie na podstawie umowy o pracę

I OSK 2196/13 - Wyrok NSA z 2013-12-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I OSK 814/06 - Wyrok NSA z 2007-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie w przedmiocie świadczenia urlopowego

I OSK 745/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie nakazu zapłaty
1   Następne >   +2   +5   +10   25