Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II GSK 132/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu zapewnienia stałych dostaw produktów leczniczych

II OSK 2241/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II OSK 622/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OSK 2536/12 - Wyrok NSA z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w przedmiocie interpretacji pojęcia zakładu przetwórstwa mięsa

II OSK 365/08 - Wyrok NSA z 2009-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu zniszczenia przesyłki puszkowanej karmy dla zwierząt

II OSK 948/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Spółka z o.o. w G. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi [...] Spółka z o.o. w G. na akt Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdyni , w przedmiocie zwrotu opłaty za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej

II OSK 537/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie w przedmiocie wpisania zakładu na listę

II OSK 1503/11 - Wyrok NSA z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II OSK 2953/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

II OSK 1220/10 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w przedmiocie odmowy stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych
1   Następne >   +2   6