Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej

II OSK 2127/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 2266/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach o niskich wygranych poza kasynem gry

II GSK 1187/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 15/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie kary porządkowej

II GSK 170/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie kary porządkowej

II GSK 102/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w sprawie dotyczącej rynków mleka i przetworów mlecznych

II GSK 1671/13 - Wyrok NSA z 2014-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu
1   Następne >   +2   +5   +10   58