Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II OSK 1322/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1124/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II OSK 1150/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

II OSK 1398/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w przedmiocie wykonania pasów przeciwpożarowych

II OSK 1961/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OSK 1969/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej

II OSK 1958/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków

I OSK 764/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1903/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1269/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości
1   Następne >   +2   6