Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

I OZ 1484/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach sądowych zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Generalnego oku nr [...] w przedmiocie dodatku wyrównawczego

II GZ 161/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

I FZ 70/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2010 r.

I OZ 1058/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2564/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II GZ 195/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. , nr [...] w...

II GZ 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. , nr [...] w...
1   Następne >   +2   +5   +10   12