Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

I OZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 223/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II FZ 1445/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego WSA w Krakowie w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

II OSK 1893/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie NSA zawarte w pkt 2 wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...]...

I OZ 496/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu, w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi

II GZ 111/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II OZ 950/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zbiornika na nieczystości płynne o c...

II OSK 1314/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   +10   100