Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II OSK 1088/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy pozbawienia charakteru ochronnego lasów

II GSK 2424/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności na zalesianie gruntów rolnych

II OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 136/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii , znak: [...] w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanego za...

I OW 121/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J. K. w sprawie wykupienia udziału Skarbu Państwa w działkach leśnych

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za 2002 r. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Olsztynie; (...).

II OSK 443/05 - Wyrok NSA z 2005-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych

II GSK 1950/12 - Wyrok NSA z 2014-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

II GSK 277/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna
1   Następne >   +2   +5   +10   13