Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 1093/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1103/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki budynku

II OZ 1102/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

II OSK 565/11 - Wyrok NSA z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 862/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu , Nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 873/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki ...

II OZ 885/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach oku, Nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 889/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 898/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   82