Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 69/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa

II GSK 432/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu z charakterystyką określoną w deklaracji producenta ...

II GSK 532/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu ...

II GSK 2039/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

II GSK 424/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P. P.-H. 'B.' Spółki z o.o. w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...] w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu z charakterystyką określoną w deklaracji producenta

GSK 1047/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie wymierzenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu urządzeń grzejnych bez certyfikacji

OSK 205/04 - Wyrok NSA z 2004-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w przedmiocie udostępnienia kopii Polskiej Normy

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 29/05 - Wyrok NSA z 2005-04-18

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji

I OSK 1172/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym
1   Następne >   2