Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

I OSK 1441/14 - Wyrok NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi E. Z. na zarządzenie Wójta Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

I OSK 1121/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OSK 1755/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie stypendium szkolnego

I OSK 1500/13 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Sobienie Jeziory w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Sobienie Jeziory

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 1241/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej

II GSK 1242/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej

I OSK 1776/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Żelazków w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
1   Następne >   +2   +5   +10   100